Hướng dẫn cách lắp đặt K+ chảo thu sóng vệ tinh

Hướng dẫn cách lắp đặt K+ chảo thu sóng vệ tinh

Khách hàng nếu muốn có thể tự lắp đặt K+ chảo thu qua hướng dẫn dưới đây:

Khách hàng cần chuẩn bị các dụng cụ sau: Búa, tuốc nơ vít, khóa vặn 10, khoan, đinh bắn tôn (nếu lắp trên mái tôn), la bàn

Bước 1: Xác định vị trí lắp chảo thu:

Bước 2: Xác định góc ngẩng và phương vị:

Bước 3: Lắp chảo thu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language
Gọi Điện