Truyền Hình K+ Thông Báo Thay Đổi Kênh K+

Truyền Hình K+ Thông Báo Thay Đổi Kênh K+

Truyền hình K+ xin thông báo về việc thay đổi số lượng kênh trên hạ tầng DTH từ 07/01/2021, cụ thể như sau:

Từ ngày 0h ngày 07/01/2020, 3 kênh radio VOV1, VOV2, VOV3 (kênh số #400, #401, #402 trên tất cả các đầu thu) sẽ chính thức xuống sóng trên hạ tầng DTH của K+.

  • Trên hạ tầng DTH (Chảo vệ tinh), số lượng kênh sẽ thay đổi tương ứng theo từng loại đầu thu:
  • Technicolor/ Z4VSTV/Z3NEO: 169 kênh (128 SD + 32 HD + 9 radios)
  • Opentech: 76 kênh SD
  • Samsung: 90 kênh (76 SD + 14 HD)

Xin lưu ý: khách hàng sẽ phải scan lại đầu thu để cập nhật danh sách kênh mới.

  • Trên hạ tầng Internet (K+TV Box), số lượng kênh vẫn không thay đổi là 111 kênh (87 SD và 24 HD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language
Gọi Điện