Bảo Hành Thiết Bị K+

BẢO HÀNH THIẾT BỊ K+

Thiết bị được bảo hành: Đầu thu mới và Thẻ giải mã mới do K+ cung cấp.
Thời gian bảo hành: 12 (Mười hai) tháng kể từ ngày kích hoạt thuê bao đầu tiên trên Hệ thống quản lý thuê bao của K+ (CGA).

Read More
Select Language
Gọi Điện