Truyền hình K+ bị lỗi màn hình đen

Truyền hình K+ bị lỗi màn hình đen

Truyền hình K+ bị lỗi màn hình đen
Hiện tượng K+ bị màn hình đen xảy ra khi khách hàng vẫn thấy màn hình tivi hiện thị dòng thông tin về kênh bên dưới, nhưng tivi không có hình ảnh và âm thanh.

Hiện tượng này thường xảy ra

Read More
Select Language
Gọi Điện
Bản Đồ