Truyền Hình K+ Thông Báo Tăng Giá Thuê Bao

Truyền Hình K+ Thông Báo Tăng Giá Thuê Bao

Truyền Hình K+ Thông Báo Tăng Giá Thuê Bao bắt đầu từ ngày 01/10/2019
Từ ngày 01/10/2019, Truyền hình K+ có một số thay đổi nhỏ với các thời hạn 1, 3, 6 tháng do chi phí quản lý các thuê bao gia hạn với thời hạn ngắn phát sinh nhiều

Read More
Chương trình khuyến mãi gia hạn K+ tháng 10

Chương trình khuyến mãi gia hạn K+ tháng 10

Chương trình khuyến mãi gia hạn K+ tháng 10
VSTV (K+) xin trân trọng thông báo về Chương trình khuyến mại gia hạn cho thuê bao DTH (truyền hình vệ tinh) tháng 10/2017 như sau:
I. KHUYẾN MẠI 1: Không bao gồm những thuê bao gia hạn lần đầu

Thời gian

Read More
Select Language
Gọi Điện