Truyền Hình K+ Khuyến Mãi Lắp Đặt K+ Hè 2020

Truyền Hình K+ Khuyến Mãi Lắp Đặt K+ Hè 2020

Truyền Hình K+ Khuyến Mãi Lắp Đặt K+ Hè 2020
Mừng ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 hè 2020 Truyền hình K+ khuyến mãi trọn bộ đầu thu K+ (bao gồm chảo thu và phụ kiện) chỉ 750.000 đồng, khi khách hàng lắp đặt K+ từ 3 tháng trở lên. Tổng chi phí

Read More
Lắp đặt K+ HCM Tặng Trọn Bộ Đầu Thu K+ HD

Lắp đặt K+ HCM Tặng Trọn Bộ Đầu Thu K+ HD

Lắp đặt K+ HCM Tặng Trọn Bộ Đầu Thu K+ HD
Mừng ngày quốc tế phụ nữ từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020 Truyền hình K+ khuyến mãi đặc biệt tặng trọn bộ đầu thu K+ (bao gồm chảo thu và phụ kiện), khi khách hàng lắp đặt K+ từ 12 tháng

Read More
Lắp đặt K+ khuyến mãi lên đến 1.1 triệu

Lắp đặt K+ khuyến mãi lên đến 1.1 triệu

Lắp đặt K+ khuyến mãi lên đến 1.1 triệu
Từ ngày 26/10 đến ngày 10/11/2019 Truyền hình K+ khuyến mãi đặc biệt giảm 50% trọn bộ đầu thu K+ (bao gồm chảo thu và phụ kiện) hoặc K+ TV Box, giá khuyến mãi chỉ còn 650.000 đồng khi khách hàng

Read More
Select Language
Gọi Điện