Gói Kênh Premium+ – Truyền hình K+

Gói Kênh K+ Premium+ – Truyền hình K+
Gói kênh K+ Premium+ bao gồm: 162 kênh bao gồm kênh SD và 18 Kênh HD

 

XEM DANH SÁCH 170 KÊNH GÓI PREMIUM+ TRÊN ĐẦU THU VỆ TINH K+ (Cập nhật tháng 04-2019) TẠI ĐÂY >>
XEM DANH SÁCH 110 KÊNH TRÊN

Read More
Select Language
Gọi Điện