Lắp đặt K+ tặng trọn bộ đầu thu K+ HD hoặc K+TV box

Lắp đặt K+ tặng trọn bộ đầu thu K+ HD hoặc K+TV box

Từ ngày 02/01 đến ngày 24/01/2020 Truyền hình K+ khuyến mãi đặc biệt tặng trọn bộ đầu thu K+ (bao gồm chảo thu và phụ kiện) hoặc K+ TV Box trị giá 1.200.000 đồng, khi khách hàng lắp đặt K+ từ 12 tháng trở lên với giá thuê bao ưu đãi chỉ 125.000 đồng/tháng (giá thuê bao từng tháng là 145.000 đồng/tháng. Tổng chi phí lắp đặt là: 1.700.000 đồng. Trong đó bao gồm: Trọn bộ đầu thu K+ hoặc K+TV box 0.000 đồng + 12 tháng thuê bao 1.500.000 đồng (125.000 đồng/tháng) + 200.000 tiền công (áp dụng chung trên toàn quốc). Tổng ưu đãi là 1.440.000 đồng (giá không khuyến mãi là 3.130.000 đồng). 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select Language
Gọi Điện